Utgravingsprosjekt Menes-Vik-Lærgreid

Sesongstart!

29.04.17
Av Redaksjonen
Et forslag til hvordan jernaldergården kunne sett ut. Det 50m lange langhuset og den 30m lange økonomibygningen ville syntes godt i terrenget. Vi ser mot øst sørøst. Rekonstruksjon av ARKIKON

Etter en lang vinterpause er vi endelig tilbake i Eidfjord og i gang med årets del av de arkeologiske utgravningene på Lægreid.

I år skal vi være her i 9 uker og det er mye spennende framfor oss. Vi skal åpne opp det resterende området som ligger mellom felt I og II, og åpne opp hele det østlige området på feltet. Vi skal også åpne opp et lite område ikke så langt fra Eidfjords gamle kirke (Klokkarbakken) hvor det også er registrert kulturminner. Dette gjøres for å frigi området til videre utvikling av bebyggelse. I tillegg blir det åpnet opp noen mindre ruter på Hereid i forbindelse med informasjonsskilt som skal settes opp.

Vi kom den 24. april og har den første uken fått påbegynt åpningen av området mellom felt I og II fra 2016. Her har flere kokegroper kommet til syne, samt noen nye stolpehull og diverse andre strukturer.

En grøft som vi fant i 2016, ser ut til å fortsette mot økonomibygningsområdet. Hvilken relasjon det er mellom grøften og økonomibygningene er en av de tingene som vi vil se nærmere på i år.

Avdekking

Arbeidslaget i full gang med å avdekke nye strukturer. Fra venstre: feltleder Ole-A. Ulvik, prosjektleder Søren Diinhoff og feltarkeolog Per Steffen Hagen

Vi har også funnet spor etter noe eldre jordbruk helt nord på det nye området, men det gjenstår å finne ut om dette er fra samme tid som gårdsbosetningen vi har spor etter, eller om det er fra en annen periode.

Ardsporene kommer tilsyne i den hvite fine sanden.

Ardsporene kommer tilsyne i den hvite fine sanden.

Det har med andre ord dukket opp mange nye spørsmål som vi ønsker å få ytterligere svar på i år.

Vinterpausen:

I løpet av vinterpausen har ARKIKON tegnet en rekonstruksjon av gårdstunet. De har benyttet langhuset, den siste fasen av økonomibygene og kokegropsfeltet som utgangspunkt.

Et forslag til hvordan jernaldergården kunne ha sett ut. Vi ser mot øst sørøst. Rekonstruksjon av ARKIKON

Et forslag til hvordan jernaldergården kunne sett ut. Vi ser mot øst sørøst. Rekonstruksjon av ARKIKON

Rekonstruksjon

Rekonstruksjon av ARKIKON

Dette er en tolkning av hvordan gårdstunet kunne sett ut, med kokegropsfeltet liggende øst for husene, og diverse gårdsbygg liggende i nærheten av langhusene. Selv med kortsiden ut mot fjorden, ville gårdsbyggene syntes på lang avstand, noe som gjorde dette til et egnet sted som knutepunkt for vidre ferdsel over Hardangervidda. Dette sammen med størrelsen på husene og de mange gravhaugene i området vitner om et rikt samfunn.

Med dette som utgangspunkt kommer dette til å bli en spennende feltsesong i Eidfjord!!!


Kommentarer


Claudia Hoessler
04.06.2017

Hei i am just intrested about your work. Cant wait about news. I help to write a part of Newspaper about the history in and out of Eidfjord and i go for the Thema as a Living History Hobbyist.Can i meet you on a day? I work in the Tourist Information in Eidfjord and still..dont know how long you stay in Eidfjord. Can i have contact with you on a evening for Exemple? I would invide you for a intresting talk.

Greatings

Claudia Hoessler

Søren Diinhoff
10.06.2017

Hello Claudia

We will be there for two more weeks and we will gladly have a talk with you. Just come up at the site one day.

Hilsen

Søren Diinhoff