Utgravingsprosjekt

Måganeset


Sted: Rogaland, Gjesdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anja Mansrud

Tidsrom: 2020


Om prosjektet

I perioden 6. juli til 30 juli 2020 undersøker Arkeologisk Museum en liten steinalderboplass som ligger på et nes i nordenden av Klugsvatnet. Det er gjort 77 funn av flint, som kan være fra både eldre og yngre steinalder. Gjennom undersøkelsen håper vi å finne ut hvor flinten kom fra, når den ble etterlatt ved innsjøen, og hva slags aktivitet som har foregått på stedet.