Utgravingsprosjekt

Madla


Sted: Madla, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Even Bjørdal

Tidsrom: Uke 18-39, 2018


Om prosjektet

Busetnadsspor (truleg hus frå fleire gardar og tidsperiodar), dyrkingslag, og mogleg gravfelt.