Utgravingsprosjekt

Løland, Espedalen


Sted: Forsand, Sandnes, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Barbro Dahl

Tidsrom: april - august, 2021


Om prosjektet

På Løland skal det undersøkes bosetning fra bronsealder og eldre jernalder. Under registreringene ble det også påvist spor etter en mulig esse noe som tyder på smedarbeid. Undersøkelsene er igangsatt grunnet NCC’s utvidelse av et grus- og sandtak.