Utgravingsprosjekt

Loen, Stryn


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Søren Diinhoff

Tidsrom: mars - april, 2019


Om prosjektet

Undersøkelser av dyrkingsspor fra jernalder.