Utgravingsprosjekt

LiknesetOm prosjektet

Sysselmannen skal i juli-august 2016 grave ut 3 graver på Likneset. Gravene er truet av erosjon som følge av økende temperatur på Svalbard. Tidligere undersøkelser på Likneset har avdekket graver med eksepsjonelle bevaringsforhold som har gitt oss unik innsikt i gravskikk, hvalfangerliv og mote på 1600-tallet.