Utgravingsprosjekt

Kollsnes Naturgasspark


Sted: Øygarden, Vestland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: David Simpson / Christine Tøssebro

Tidsrom: mai - juli, 2021


Om prosjektet

Undersøkelse av heller med kulturlag fra seinmesolitikum og tidligneolitikum, samt to små åpne boplasser fra tidligmesolitikum