Utgravingsprosjekt

Kjelklia


Sted: Aure, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Raymond Sauvage

Tidsrom: 15.05-23.06, 2017


Om prosjektet

I industriområdet på Kjelklia ved Aure sentrum ligger to gravrøyser som skal graves ut, i forbindelse med utvidelse av industriarealet. De to røysene er henholdsvis ca 6 og 8 meter i diameter og består av en blanding av jord og stein. Røysene ligger i tilknytning til et område hvor det tidligere har vært et felt med flere graver.