Utgravingsprosjekt

Intercity dobbeltspor Eidsvoll


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Frode Iversen

Tidsrom: 12 uker, uavklart oppstart, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med bygging av dobbeltspor ved Eidsvoll skal vi sommeren 2017 undersøke bosetningsspor, en hulvei og et gravfelt fra jernalder