Steinalderen i et nøtteskall

07.02.17
Av Redaksjonen

Kulturhistorisk Museum har tidligere rapportert om fjorårets undersøkelse i Strømsvika i Mandal (goo.gl/wxrmrD). Rapportarbeidet er nå i gang, og med i overkant av 10 000 funn har den lille boplassen allerede gitt spennende resultater.

cf35040_038

Spennende ble også kulldateringene fra strukturene som ble undersøkt. I alt ble det dokumentert syv stolpehull, to ildsteder og et sotholdig kulturlag innenfor et område på ca. 50 kvadratmeter. Selv om man finner produksjonsavfall og redskaper av flint i jorden rundt ildsteder på steinalderboplasser er det ikke alltid de tilhører samme tid. Prøver av kull eller brente hasselnøttskall viser ikke rent sjeldent at ildstedene ble anlagt langt senere enn da flintgjenstandene ble deponert. Til vår store glede ble fire av fem prøver fra Strømsvika datert til eldre steinalder! Som det ble nevnt i det forrige innlegget om lokaliteten viste de littiske funnene til aktivitet i ulike perioder av steinalderen. Dateringene som ble gjort på kull og brente hasselnøttskall gjenspeiler de eldste bruksfasene som ble identifisert i gjenstandsmaterialet. Flere prøver, blant annet fra en ansamling med brente hasselnøttskall, ble nylig sendt til datering. Vi venter i spenning.

stromsvika_meso_multipleplot