Utgravingsprosjekt

Hellvik skole


Sted: Egersund, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Utgraving ved Hellvik skole. Tuft og Røys.
Sikring og tilbakeføreing, i tillegg til formidling til skoleklasser.