Utgravingsprosjekt Håloglandsvegen

Arkeologi langs Hålogalandsveien

18.08.20
Av Redaksjonen

«Arkeologi langs Hålogalandsvegen» er det største arkeologiske prosjektet i Nord-Norges historie. Utgravningene kommer til å gå over tre år, med oppstart i juni 2020. På prosjektet som helhet graver vi ut kulturminner som strekker seg over en tidsperiode på flere tusen år, fra middelalder til steinalder. Det har vært forholdsvis få steinalderundersøkelser i dette området tidligere, så dette er et viktig prosjekt for å få kunnskap om steinalderen i denne regionen.

Totalt skal 32 områder undersøkes over 3 år:

https://www.facebook.com/103956871376220/videos/265832358044317/

Følg gjerne prosjektet på Facebook her:

https://www.facebook.com/Arkeologi-langs-Hålogalandsvegen-103956871376220/