Utgravingsprosjekt Håland

Hus i særklasse!

27.09.18

Vi er godt i gang med utgravningen på Håland i Sola kommune. Dette er en plass som er smekkfull av kulturminner fra hele forhistorien – fra steinalderen til middelalderen.

Her kryr det av kultuminner! Utgravningsområdet er markert med ID229399.

En flink gravemaskinsjafør har hjulpet oss med å ta av matjorden slik at vi lett har kommet ned til undergrunnen hvor strukturene fra forhistorien har ligget i tusenvis av år. Helt i bunnen av det skrånende jordet var det over en meter tykk matjord over strukturene. Det er det ikke så ofte vi er borti! Som regel er matjorden på rundt 30 centimeter. Under matjordslaget dukket det først opp mange klare og tydelige stolpehull slik at vi følte oss trygge på at vi var på spor etter et langhus fra jernalderen, et fint funn i seg selv- men det var først når et større hellelagt område dukket opp inne i huset at vi virkelig hevet øyenbrynene. Har den tykke fine matjorda bevart et gulv som normalt sett ikke pleier å være bevart?

I det venstre hjørnet kan dere se starten av gulvet. Ser dere den rette linjen med mørkere sirkler og stein oppi? Her sto den ene veggen til huset.

Det er ikke ofte vi finner rester etter gulv i hus i dyrket mark – århundrer med pløying har fjernet alle grunne strukturer og kun skånt strukturer som er gravd dypt ned i undergrunnen. Mellom hellene i steingulvet er det bevart kulturlag – som er nedbrutte organiske rester etter aktivitet inne i huset – og dette gir oss en unik mulighet til å få gode prøveresultater som kan relateres til huset. Vi vil ta prøver under og mellom hellene i gulvet og er veldig spent på hva analysene kan vise. Vi håper på å få innsikt i jernalderens dagligliv. Hva har menneskene spist? Er det spor etter ulike aktiviteter og dyrehold her? Kan vi få tidsbestemt huset? Kanskje har noen vært uheldige og mistet noe fint mellom hellene i gulvet? I så fall – heldig for oss. 🙂

Gulvet renses frem!

Vi skal være her frem til midten av neste uke – og finner vi noe fint skal dere være de første som får vite om det!

(Her kan dere lese mer om prosjektet: https://am.uis.no/om-museet/aktuelt/lang-bondehistorie-pa-haland-article128026-15130.html)