Utgravingsprosjekt

Håland


Sted: Sola, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Grethe Moéll Pedersen

Tidsrom: 17.09 – 28.09, 2018


Om prosjektet

Utgraving på gården Håland i Sola kommune, hvor det skal bygges ny driftsbygning.

Registreringer fylkeskommunen har gjort, viser at det har bodd folk i området i flere perioder i forhistorien, fra yngre steinalder (4000 – 3800 år f.Kr) til romertid/folkevandringstid (260 – 460 e.Kr.).  Det er funnet både keramikk, ildsteder og kokegroper, i tillegg til spor etter en ard, et redskap som ble brukt til å pløye jorda.

Det er mange kjente kulturminner på gården, blant annet ligger det seks store gravhauger i umiddelbar nærhet av dagens bondegård.