Utgravingsprosjekt

Fv82 Havsjødalen


Sted:
Ansvarlig institusjon:


Om prosjektet

Steinalderlokaliteter.
Ti uker fra 20. april 2015.