Utgravingsprosjekt Fotoprosjekt, bergkunst Fosen

Hvordan formidle «usynlig» bergkunst?

29.06.17
DStretch får frem detaljer på bergmalerier. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenksapsmuseet.

Siste uken i mai møttes ivrige arkeologer og lokale krefter i Bjugn for å dokumentere bergkunst på Fosen. På Fosen finner vi hele 7 malte bergkunstlokaliteter. Dette utgjør en større samling malte lokaliteter, da det finnes bare ca. 25 kjente lokaliteter med malte figurer fra Norge. Bjugn kommune og Bjugn Bygdatun Mølnargården har lenge vært klar over hvilket bergkunstområde som finnes i denne regionen. Det er et sterkt lokalt engasjement for å vise frem denne bergkunsten, men utfordringen er at mange av figurene er vanskelig å se og flere av feltene er også ikke tilgjengelig for folk flest. Her står vi med et dilemma der vi har fantastiske kulturminner på den ene siden, men som på den andre siden ikke har en optimal formidlingsverdi slik bergkunsten fremstår i dag.

Samarbeid

I tillegg ønsket også NTNU Vitenskapsmuseet og Tromsø Museum – Universitetsmuseet, å gjennomføre et samarbeidprosjekt med utgangspunkt i et av disse malerifeltene, som innebar befaring og metodeutvikling. Dette ble en gylden mulighet for å for møtes på Fosen for å gjennomføre et større samarbeidsprosjekt. Med på prosjektet var Sturla Leth-Olsen og Reidar Holden fra Bjugn Bygdatun Mølnargården, Ådne Røkkum fra Bjugn kommune, Hans Marius Johansen fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Jan Magne Gjerde fra UiT- Norges Arktiske Universitet, Eva Walderhaug fra Riksantikvaren, Åge Hojem og Heidrun Stebergløkken fra NTNU Vitenskapsmuseet. Riksantikvaren har finansiert prosjektet gjennom Bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG)

Fotografering av bergkunsten på Varghiet. Jan Magne Gjerde fotograferer ivrig, med god støtte fra Sturla Leth-Olsen og Hans Marius Johansen. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fotografering av bergkunsten på Varghiet. Jan Magne Gjerde fotograferer ivrig, med god støtte fra Sturla Leth-Olsen og Hans Marius Johansen. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Ny teknologi gir nye muligheter

Målet med prosjektet ble derfor todelt. For det første så ville vi sikre bergkunstmaterialet for ettertiden gjennom fotodokumentasjon og samtidig gjøre en tilstandsvurdering av de ulike feltene. Det andre målet ved prosjektet var å kunne finne en måte å formidle og tilgjengeliggjøre bergkunsten på. Programvaren DStretch manipulerer fargepigmenter i foto ved å fremheve og kontrastere dette, slik at fargepigmenter som nesten er usynlig for det blotte øyet kommer frem ved hjelp av programvaren. Dette gir oss en helt annen mulighet til å synliggjøre bergkunsten, og vi planlegger nå en fotoutstilling på Bjugn Bygdatun Mølnargården. Her kan lokalbefolkningen få oppleve bergkunsten som finnes på Fosen gjennom en annen form for formidling, der bergkunsten blir tatt med inn til folket.

Maleriene på Mølnargården er relativt synlige. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Maleriene ved Mølnargården er relativt synlige. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Med DStretch- manipulering kommer flere detaljer til syne. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Med DStretch- manipulering kommer flere detaljer til syne. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Elgfigurer nederst til venstre. Øverst er en figur tidligere tolket som elg og fisk, men vitner den side buken og tykkere bein mer om en bjørn? Originalbilde til venstre. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Elgfigurer nederst til venstre. Øverst er en figur tidligere tolket som elg og fisk, men vitner den side buken og tykkere bein mer om en bjørn? Originalbilde til venstre. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Elgmotivene kommer bedre til syne gjennom fargefilter i DStretch-programvaren. Originalbilde til venstre. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Elgmotivene kommer bedre til syne gjennom fargefilter i DStretch-programvaren. Originalbilde til venstre. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Du kan lese mer om DStretch og metoden på følgende Innsiktsartikkel på Norark:

https://norark.no/innsikt/mobil-app-hjelper-arkeologer-med-a-se-bergkunst-i-felt/

 

Anbefalt litteratur:

Harman, J. (2005). Using Decorrelation Stretch to Enhance Rock Art Images. Hentet 29.06.17, fra http://www.dstretch.com/AlgorithmDescription.html

Trond Linge (2014). Rørsle gjennom fjordlandskapet – om nyfunne bergmalingar på Honnhammar i Tingvoll. Viking, Bind LXXVII, s. 7-36.

Nash, G., & Smiseth M.-T. (2015). Art and intimacy within the prehistoric landscapes of Norway: how hunter/fisher/gatherers organized their ritual and political worlds through art. I: Stebergløkken, H., Berge, R., Lindgaard, E. & Stuedal, H.V. (red.) Ritual landscapes and borders within rock art research. Papers in honour of Professor Kalle Sognnes (s. 31-46). Oxford: Archaeopress.

Sauvage, R., Hojem, Å. & Lindgaard, E. (2015). Dokumentasjon av bergkunst med fotogrammetri, Honnhammer I og III. Arkeologsik rapport 2015-10, NTNU Vitenskapsmuseet. http://www.ntnu.no/documents/10476/1263602443/NTNU+arkeologisk+rapport+2015_10_Honnhammer_fotogrammetri.pdf/2976f1a8-b2e0-4174-b32a-67c3e5dc1043

Sauvage, R. & Stebergløkken, H. 2017: NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2017:3. Dokumentasjon av bergkunst med fotogrammetri, Honnhammer II, VI, VIII og IX, Tingvoll kommune i Møre og Romsdal. http://www.ntnu.no/documents/10476/1274888396/NTNU+Vitenskapsmuseet+arkeologisk+rapport+2017_3.+Fotogrammetri+Honnhammar.pdf/60b4bb9f-a77b-4adb-8ea8-2fb83f6d2857