Utgravingsprosjekt

Fotoprosjekt, bergkunst Fosen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Heidrun Stebergløkken

Tidsrom: 29.mai - 1.juni, 2017


Om prosjektet

Dette var et samarbeidsprosjekt mellom NTNU Vitenskapsmuseet, UiT, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Bjugn kommune og Mølnargården Bygdatunlag. Finansiert av Riksantikvaren. Prosjektet gikk ut på å få nydokumentert alle bergmaleriene på Fosen (sju felt i alt). Som en del av dokumentasjonen brukes DStretch programvaren som manipulerer fargepigmentene, slik at utydelige figurer vil komme klarere frem. I tillegg jobber vi med at det skal åpnes en fotoutstilling på Mølnargården som viser bergkunsten for lokalbefolkningen, siden feltene er vanskelig tilgjengelig.