Utgravingsprosjekt Fossanmoen

Utgraving av hauger

25.06.17
Oversiktsbilde av bygninger rundt og under haug 2. Haug 1 ses i bakgrunnen.

De to store haugene på Forsand kan illustrere den store variasjonen vi bør ta høyde for ved undersøkelser av gravminner.

Etter fjerninga av et homogent, tykt steinlag i haug 1, kom vi ned til et nivå der ulike konstruksjonselementer er lagt lagvis. Tynne jordlag, som muligens representerer skårne torvbrikker, er lagt over og mellom flere steinlag. I anleggets sentrum er det et kullag hvor det foreløpig kun er funnet en rund stein av kvarts, mens brente bein ligger spredt i den østlige delen av haugen. Innenfor en liten steinpakning ble det funnet ei grønn glassperle, et leirkarskår, noen brente beinbiter og en del av en brent beinkam. Konteksten framstår som en kremasjonsbegravelse anlagt i haugens ytterkant.

Vanning av haug 1 før fotodokumentasjon

Vanning av haug 1 før fotodokumentasjon

Gule pinner markerer brente bein øst i haug 1

Gule pinner markerer brente bein øst i haug 1

Oversiktsbilde av ulike lag mot bunnen av haug 1.

Oversiktsbilde av ulike lag mot bunnen av haug 1.

Mens haug 1 så langt preges av branngravskikk, domineres haug 2 av et svært gravkammer som bør ha rommet en eller flere skjelettbegravelser. I sentrum av haugen var det ei stor plyndringsgrop, og kammeret dukket hurtig opp da vi forsøkte å fjerne de moderne forstyrrelsene i den store forsenkninga. Kammeret er 3,5 meter langt og er orientert øst-vest, i samme retning som alle bygningene i området.
Oversiktsbilde av bygninger rundt og under haug 2. Haug 1 ses i bakgrunnen.

Oversiktsbilde av bygninger rundt og under haug 2. Haug 1 ses i bakgrunnen.

Et 3,5 meter langt kammer dukket opp etter tømming av plyndringsgrop i haug 2

Et 3,5 meter langt kammer dukket opp etter tømming av plyndringsgrop i haug 2

Kammeret i haug 2

Kammeret i haug 2

Ulike sekvenser i haug 2

Ulike sekvenser i haug 2

Så langt er det påvist flere konstruksjonselementer som kan representere eldre gravanlegg under den yngste røysa av småstein som kom fram etter avtorving. Gjenstandsfunn så langt er leirkarskår og jernslagg. Det er nå knyttet stor spenning til videre framgraving av haugens ulike konstruksjonsfaser og utgraving av kammeret.
5. klasse ved Forsand skole og lokalavisen Strandbuen kikker på uttak av pollen- og makrofossilprøver fra ulike lag i haug 1.

5. klasse ved Forsand skole og lokalavisen Strandbuen kikker på uttak av pollen- og makrofossilprøver fra ulike lag i haug 1.

5. klasse ved Forsand skole inspiserer kammeret i haug 2

5. klasse ved Forsand skole inspiserer kammeret i haug 2