Utgravingsprosjekt

Fossanmoen


Sted: Forsand, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Barbro Dahl

Tidsrom: Vår/sommer, 2017


Om prosjektet

Våren 2017 går Arkeologisk museum, UiS i gang med utgraving av sørvestlig del av Fossanmoen på Forsand på grunn av utvidelse av masseuttak. Undersøkelsesområdet tilsvarer kjerneområdet innenfor den omfattende og sammenhengende bebyggelsen av 254 hus fra 1500 f.Kr. til 600 e.Kr. Innenfor årets undersøkelsesområde er det kjent 46 overlappende hus fra eldre jernalder (500 f.Kr.-550 e.Kr.). Det vil med all sannsynlighet dukke opp flere bygninger i områdene som ikke har vært åpnet opp tidligere. I tillegg skal to gravhauger graves ut. Samtidig som det i seg selv vil bli spennende å undersøke to gravhauger på moen, er det spesielt knyttet spenning til hvordan de to haugene kan ha forseglet eldre husgulv som da vil kunne være svært godt bevarte i et ellers fulldyrket område.