Utgravingsprosjekt

Foss


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Eva Lindgaard

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Skjøtsel bergkunst.

Sommer/høst 2015.