Utgravingsprosjekt

Follobanen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

I tidsrommet 12. mai til 14. september 2014 vil Kulturhistorisk museum foreta en utgravning for å frembringe redskaper, avfall og andre spor fra menneskene som oppholdt seg her i steinalder og bronsealder. Tre steinalderboplasser skal undersøkes og funnene vil kaste lys over siste del av tidligmesolitikum, en periode vi vet svært lite om i Oslofjordsområdet. Materialet fra disse boplassene vil bidra til å binde kunnskapen om pionerene sammen med forståelsen av de senere delene av eldre steinalder. En gravrøys fra bronsealder skal også undersøkes.

Utgravningen blir foretatt i forkant av utbygging av Follobanen mellom Oslo og Ski, der tiltakshaver er Jernbaneverket.