Utgravingsprosjekt

Fløen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Søren Diinhof

Tidsrom: April-mai, 2018


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetningsspor og dyrkningsprofiler fra steinalder-jernalder.