Utgravingsprosjekt

Fillan transformatorstasjon


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Merete Moe Henriksen

Tidsrom: 2017


Om prosjektet

I forbindelse med utvidelse av Fillan trafostasjon på Hitra skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke en steinalderlokalitet med antatt datering til mellommesolittikum. Lokaliteten har en utstrekning på ca. 818 m2.  Lokaliteten ligger i dag mellom 31-33 moh, men da lokaliteten var i bruk har den ligget på en øy, godt skjermet i et tidligere fjordsystem i området.