Utgravingsprosjekt Engebø II

Mellom rydningsrøyser og dyrkningslag

26.08.18

Vi er nå godt i gang med utgravingene ved Likkjestølen. Vi har avdekket ca 2200 m2, hvor 4 områder er blitt flateavdekket og 4 sjakter er blitt lagt for å finne gode dyrkningsprofiler. Området som skal undersøkes består av 3 grunneiere og er derfor blitt delt opp i 3 områder. Vi har funnet rester etter dyrkning i samtlige områder og spor etter potensiell bosetning i et av områdene. Dateringene fra forundersøkelsene har gitt et tidsspenn som strekker seg fra sen steinalder til jernalder.

 

Likkjestølen

Likkjestølen er et stølsområde som ligger i Naustdal kommune, circa 20 kilometer vest for Naustdal sentrum og en kilometer nordøst for Engebø. Det moderne landskapet består av et stort åpent område omringet av skog. Området består hovedsakelig av skrånende flater i vest og platte flater øst.

Områdene som skal undersøkes av Universitetsmusset i Bergen har Askeladden ID: 125198 og 134521. Det er enkelte automatisk fredede kulturminner i nærområdet, men det eksisterte ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet før NIKU og fylkeskommunen utførte sine registreringer.

Meeting the locals. Foto:  Camilla Zinsli

 

Forundersøkelser

I forbindelse med Nordic Mining ASA sin plan om å utvinne rutil i Engebøfjellet ble det i 2008 gjennomført en arkeologisk registrering av området i regi av NIKU. I 2009 ble det gjennomført en ytterligere registrering av Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Området ble undersøkt med maskinell sjakting og prøvestikkstaking.

Det ble funnet strukturer som hovedsakelig er tolket som dyrkingslag. Det er også registrert flere moderne funn i området der i blant rydningsrøyser, hustufter, bruer, dreneringsgrøfter og steingjerder. 2 av rydningsrøysene ble undersøk av fylkeskommunen og har blitt tolket som moderne grunnet funn av moderne gjenstander. Prøvene som er tatt ut av strukturene funnet av NIKU og fylkeskommunen gir et tidspenn som vitner om aktivitet mellom sen steinalder opp til jernalderen, det vil si fra ca 2300 f.Kr til 500 e.Kr.

 

Utgravingen

Utgravingen startet 06.08.18 og ca 2200m2 er blitt avdekket. Vi har flateavdekket 4 flater og lagt 4 sjakter. Det har resultert i funn av omlag 200 strukturer.

Området 1 består av 2 avdekkete flater som utgjør cirka 1300 m2. Her har vi funnet potensielle stolperekker, samt 3 kokegroper. I område 2 har vi flateavdekket 240 m2 og funnet jordbruksspor. I område 3 har vi flateavdekket 300 m2 og sjaktet 350 m2 for å finne gode dyrkningsprofiler.

.Bilde av deler område 3. De gule markørene viser potensielle strukturer. Foto: Lilja Björk Pálsdóttir

 

Hovedoppgaven vår fremover vil bestå av snitting av strukturer og prøveuttakning av pollen og kull fra de potensielle dyrkningsprofilene vi har funnet. Vi har allerede undersøkt to av røysene i området og kan konstatere at disse er av moderne karakter. Vi tror at røysen som er illustrert under kan ha vært en brønn eller vannkilde for dyrene som har beitet i området på grunn av dybden og den generelle konstruksjonen. Den andre undersøkte røysen er trolig en moderne rydningsrøys.

 

Tre faser av en av de undersøkte rydningsrøysene. Foto: Camilla Zinsli og Lilja Björk Pálsdóttir.

 

Deltakere: Camilla Zinsli (Prosjektleder), Per Steffen Hagen (Feltleder), Lilja Björk Pálsdóttir (Feltassistent) og Mads Eriksen (Feltassistent). 

 

 


Kommentarer


Erik Hagen
26.08.2018

Kjempeflott Steffen Indiana Hagen , pappa er så stolt av deg…. er felthatten du fikk av meg med, hahaha!!!