Utgravingsprosjekt

Engebø II


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Camilla Zinsli

Tidsrom: August - september, 2018


Om prosjektet

Undersøkelse av dyrkningsspor fra eldre jernalder.