Utgravingsprosjekt

Eidfjord Resort


Sted: Eidfjord, Vestland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Leif Inge Åstveit

Tidsrom: mai - juni, 2021


Om prosjektet

Undersøkelse av lokaliteter med kullfremstillingsanlegg (kullgroper) og mulig fangstanlegg