Utgravingsprosjekt

E6 Melhus


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2015


Om prosjektet

I forbindelse med nybygging av E6 gjennom Melhus kommune har NTNU Vitenskapsmuseet foretatt omfattende arkeologiske undersøkelser langs deler av veitraseen.