Utgravingsprosjekt

E6 Fangberget


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Frode Iversen

Tidsrom: 08.-16.09.16 [6 uker], 2016


Om prosjektet

Gravhaug fra jernalder

Veiutbygging