Utgravingsprosjekt

E39 Mandal-Herdal


Sted: Lindesnes, Lyngdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Lucia U. Koxvold

Tidsrom: april-juli, 2021


Om prosjektet

E39 Mandal-Herdal er et av flere utgravningsprosjekter som Kulturhistorisk Museum utfører i forbindelse med ny E39 mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland som Nyer veier anlegger.  Årets utgravninger favner bredt både i tid og i rom. Vi skal undersøke plasser fra jernalder og middelalder, mulige graver fra yngre steinalder, kavlebruer og hulveier, gammel åkermark og kokegropfelt og ikke minst flere hellere. Mye tyder på at dette kan bli vårens vakreste eventyr.