Utgravingsprosjekt

E39 Harestadkrysset


Sted: Randaberg, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Volker Demuth

Tidsrom: april - september, 2021


Om prosjektet

Undersøkelsen av kulturminnene rundt Harestadkrysset vil fordeles på to sesonger, i år skal vi undersøke nordlige del der fylkeskommunens registreringer påviste bosetningsspor i form av stolpehull, vegg-grøfter, kokegroper, mulige graver samt dyrkningslag og ardspor fra jernalder. Undersøkelsene av lokalitetene ved Harestadkrysset gjøres før Statens Vegvesen går i gang med å forbedre krysset som del av E39 Rogfast-prosjektet.