Utgravingsprosjekt

E18 Rugtvedt-Dørdal


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av lokaliteter fra steinalder og jernalder