Utgravingsprosjekt

E18 Langangen – Lanner


Sted: Porsgrunn, Vestfold og Telemark
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Steinar Solheim

Tidsrom: Mai - August, 2020


Om prosjektet

Steinalderlokaliteter