Utgravingsprosjekt Brekstad vestre

Gamle avfallsgroper – arkeologers gull

07.06.18
Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Nå er vi ferdige med å grave den største av de tre avfallsgropene. Gropen, som var 30 m2 i overflaten smalnet inn nedover i litt over 1 meters dybde. Fyllmassen i gropen var feit, svart kulturlag med svært gode bevaringsforhold for organisk materiale. I gropen fant vi, foruten store mengder dyrebein, mange tregjenstander, blant annet skåler og øser av tre. Vi fant også en knivlignende gjenstand av tre, et knivskaft av bein, harpunspiss av bein og underliggeren til en skubbkvern. I tillegg svært mange tregjenstander som vi enda ikke vet hva er. Denne typen groper er i utgangspunktet typisk for middelalderen. Noen av gjenstandene er imidlertid typer som går tilbake til eldre jernalder. Hvis dette er avfallsgroper fra eldre jernalder er det et unikt funn. Mens vi vanligvis finner spor etter langhusene folk holdt til i, har vi her gjenstandene som folk brukte i husene!

Knivskaft med dekor. Foto Eivind Krag, NTNU Vitenskapsmuseet.

Øse av tre. Foto Eivind Krag, NTNU Vitenskapsmuseet.

«Kniv» av tre. Foto Eivind Krag, NTNU Vitenskapsmuseet.