Utgravingsprosjekt

Bømlo, Vika


Sted:
Ansvarlig institusjon:


Om prosjektet

Lokaliteter fra eldre steinalder

Tidsrom:21.07-05.09