Utgravingsprosjekt

Bergskleiva


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Anne Haug

Tidsrom: 2010


Om prosjektet

28.09.10-21.10.10 ble det i regi av NTNU, Vitenskapsmuseet foretatt en arkeologisk utgravning på Berg (Berri i dagligtale)129/1, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag. Lokaliteten lå på en høyde og beskrivelser tilsa at det skulle ligge en stor gravhaug, muligens to mindre gravhauger, på stedet. Resultatet ble to kjernerøyser og bergkunst under den ene røysen samt på berget som var rundt røysen. Den ene røysen var funntom (kjernerøys 1), mens den andre (kjernerøys 2) inneholdt store mengder brent bein og en mulig gjenstand av jern. Det var også under sistnevnte røys at man fant bergkunst. 

Utgravningene har pågått over ett par uker i september og oktober 2010, og arkeologene har avdekket to gravanlegg. Begge anleggene har form av steinpakninger som ligger under et tykt lag med silt og sand.