Utgravingsprosjekt Auklend, Strand

Røysfeltet på Auklend

13.05.19
En av de større røysene på felt 2. utforming og sammensetning av stein gjør at vi foreløpig tolker dette som en gravrøys.

I en periode på seks uker som strekker seg over mai skal Arkeologisk Museum undersøke et røysfelt på gården Auklend på Tau i Strand kommune. Feltet som skal undersøkes består av anslagsvis 40-50 røyser. Grunnen til at vi ikke enda vet helt nøyaktig er at flere av røysene er vanskelige å definere på overflaten, enkelte er til og med helt umulig å påvise uten at jord og torv blir fjernet.

Et oversiktsbilde over felt 1. Røysene er relativt små og ligger tett. legg også merke til hvor grundig ryddet flaten ellers er.

Felt to skiller seg fra felt 1 på den måten at det er partier som åpenbart er ryddet omringet av områder hvor rydding ikke har funnet sted.

Bakgrunnen for prosjektet er at gården trenger tilleggsareal til forproduksjon for å kunne opprettholde den driften som er i dag. Saken er søkt inn som et mindre privat tiltak og Riksantikvaren finansierer undersøkelsen i sin helhet.

Av de 40-50 røysene antar vi at de fleste er ryndingsrøyser. Derimot har vi enkelte røyser, spesielt i den nordlige enden av feltet, som har en form, steinsammensetning og oppbygning som gjør at vi ser på dette som gravrøyser. Svarene på dette får vi først når vi undersøker røysene ved å demontere strukturene, men nærheten til større monumentale gravrøyser gjør at det er nærliggende å tro at enkelte av de røysene som fremdeles er synlige i dag representerer graver.

Områder med mye stein byr på krevende fysisk arbeid. Gravemaskinen letter heldigvis på jobbe..

To av røysene på felt 1. Den største er sammensatt av jevn stein og har en regulær form og krumning. Denne behandles også som en gravrøys.

Undersøkelsesområdet ligger i svakt hellende terreng ned mot Bjørheimsvatnet på Tau, et område som er rikt på kulturminner, spesielt fra jernalder hvor man har fine gårdsanlegg og gravhauger i høyt antall. Mest kjent er kanskje ryttergraven like ved Strand kirke som er en av få i denne regionen som kan vise til rytterutstyr blant gravgodset.

Arkeologisk museum har de senere årene undersøkt flere røysfelt, blant annet Øksnevad og Tjemsland. Det man vet er at det ikke alltid er en enkel oppgave å avgjøre hva en røys representerer med et øyekast. Det er derfor med spenning vi går i gang med å undersøke en god del av disse røysene.