Utgravingsprosjekt

Auklend, Strand


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Krister Scheie Eilertsen

Tidsrom: april - juni, 2019


Om prosjektet

Arkeologisk museum i Stavanger skal undersøke et røysfelt på gården Auklend, på Tau i Strand kommune. Bakgrunnen for dette er at bonden som eier jorda ønsker å nydyrke området for å kunne produsere nok for til dyrene sine. Dette vil gå utover et kulturminne som består av 10 registrerte røyser. Hvilke type røyser det er snakk om kan man ikke være 100% sikre på før man undersøker dem, men mest sannsynlig er flesteparten rydningsrøyser. Enkelte av røysene er derimot av en slik størrelse og oppbygning at vi tror det dreier seg om gravrøyser. Beliggenheten i landskapet støtter også denne teorien. Prosjektet er finansiert i sin helhet av Riksantikvaren.