Utgravingsprosjekt Årsvollveien

Bosetningsspor fra jernalderen

23.05.17

Så var gravingene av bosetningsspor i Årsvoll vest for Sandnes i gang. Etter en uke med avdekking dukker bosetningene fra hva vi tror er eldre jernalder frem. Særlig et av husene er tydelig med blant annet en veggrøft og indre konstruksjonselement av lagt stein. Muligens er bosetningen avsluttet med en begravelse sentralt i huset.

Opprensning av hus 1 med mulig sentral begravelse

I undersøkingsområdet, som er sterkt begrenset i størrelse, fins muligens ytterligere et hus med også et sentralt område med kokegroper/ildsteder mellom områdene med bosetningsspor. Vi må se hva som dukker fram når området blir finrenset.

Gravingen vil holde på et par uker til.

Arild Klokkervoll tar bilder til fotomosaikk over hus 1