Utgravingsprosjekt

Årsvollveien


Sted: Sandnes, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Arild Klokkervoll

Tidsrom: 15.mai-9.juni, 2017


Om prosjektet

I midten av mai starter vi en mindre utgravning av bosetningsspor fra eldre jernalder langs Årsvollveien i Sandnes kommune, i forbindelse med planlagt bygging av gang- og sykkelvei.

I tillegg til å dokumentere og forstå bygningene Fylkeskommunen har funnet spor av (stolpehull og ildsteder fra minst to langhus), vil det bli lagt stor vekt på botaniske undersøkelser rettet mot jordbruk og nytteplanter. Er vi heldige kan det også dukke opp gravfunn når vi undersøker de foreløpig udefinerte nedgravningene som har blitt registrert.

Det har ikke tidligere blitt undersøkt forhistoriske bosetningsspor i nærområdet, så prosjektet vil gi oss verdifull informasjon om både bosetning og jordbruk i området.

Undersøkelsesområdet er relativt lite og konsentrert (ca 650 m2), og det er avsatt 4 uker i felt til arbeidet.