Utgravingsprosjekt

Ringeriksbanen og E16


Sted: Ringerike, Viken
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Steinar Solheim

Tidsrom: 2021 - 2023


Om prosjektet

Prosjektet er et flerårig fellesprosjekt for vei og jernbane i flere delområder mellom Sandvika og Hønefoss. Etter omfattende registreringer i Hole og Ringerike kommuner i 2016, 2017 og 2018 av daværende Buskerud fylkeskommune, skal Kulturhistorisk museum undersøke seks lokaliteter i 2021. De berørte kulturminnene er varierte og omfatter lokaliteter knyttet til jernproduksjon og fangst, graver og bosetningsspor.