Prosjekter per museum, 2019
Ingen prosjekt ble funnet på det museet inneværende år