Kontakt

Kontakt Norark

redaksjon@norark.no

Facebook

Museenes lokale redaktører:

Kulturhistorisk museum: Tom Heibreen
Universitetsmuseet i Bergen: Tor Arne Waraas
Arkeologisk museum: Ragnhild Nordahl Næss
NTNU Vitenskapsmuseet: Raymond Sauvage
Tromsø Museum – Universitetsmuseet: Cathrine Paus

Redaksjonsrådet for Norark er:

Tove Eivindsen, NTNU (leder); Ingvild Solberg Andreassen, UiO; Nils Arnfinset, UiB; Ragnhild Nordahl Næss, UiS; Ellen Grav Ellingsen, NTNU og Cathrine Paus, UiT.

Prosjektleder og redaktør for www.norark.no:

Tove Eivindsen, NTNU Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet