Utgravingsprosjekt

Vuolmmašjohka bru


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anja Roth Niemi

Tidsrom: 2017


Om prosjektet

Utgravning av lokalitet fra eldre steinalder og nyere tids samiske teltboplasser, samt dokumentasjon av gjerde/vegfar og skyteskjul. Veines, Porsanger