Utgravingsprosjekt

Vindheio


Sted: Sandnes, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Even Bjørdal

Tidsrom: april, 2021


Om prosjektet

Røysfelt ID65938 omfatter minst 100 røyser i beiteland i et høydedrag sør i Sandnes kommune mot Gjesdal. Kulturminnetypen er ett av få som fremdeles er bevart. Her blir imidlertid fire røyser berørt der Statnett skal anlegge et mastefundament i forbindelse med ny 420 kV ledningsnett på strekningen Lyse-Fagrafjell. Erfaring tilsier at selv om det i utgangspunktet kan se ut som om det dreier seg om rydningsrøyser, kan slike fort også ha fungert som graver.