Utgravingsprosjekt

Vikhammer øvre


Sted: Malvik, Trøndelag
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Silje Elisabeth Fretheim

Tidsrom: 2020


Om prosjektet

I forbindelse med reguleringsplan for Vikhammer sentrum skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke et område med kokegroper, stolpehull og andre anleggsspor datert bronsealder og eldre jernalder.