Utgravingsprosjekt

Vestre Rosten


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Anne Haug

Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Utgravning av bosetningsspor fra jernalder.

I oktober 2014 gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet en arkeologisk undersøkelse av et bosetningsområde fra førromersk jernalder på Vestre Rosten på Tiller i Trondheim. Undersøkelsen resulterte i funn av et treskipet langhus, samt kokegroper og spredte stolpehull. Daterte anleggsspor i tilknytning huset viser til en aktivitetsperiode fra 395 f.kr til 170 f.kr, og makrofossilanalyser fra takbærende stolper indikerer at det har vært dyrket korn i området, i samme periode som bosetningen. Undersøkelsens resultater sammenfaller med tidligere bosetningsundersøkelser i Tillerområdet.