Utgravingsprosjekt

Velle


Sted: Ørsta, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Trond Linge

Tidsrom: April-mai, 2017


Om prosjektet

Kokegroper og dyrkingslag, truleg frå jarnalder. Gravast ut i samband med reguleringsplan for fleirbrukshall.