Utgravingsprosjekt

Vefsrud


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Steinar Solheim

Tidsrom: Oktober - November, 2019


Om prosjektet

Steinalderlokalitet