Utgravingsprosjekt

Vedavågen


Sted: Karmøy, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Solveig Sølna Rødsdalen

Tidsrom: 18.04-12.05, 2017


Om prosjektet

Våren 2017 skal Arkeologisk museum, UiS, undersøke en liten intakt rest av et kulturlag fra steinalder på Vea i Karmøy kommune. Vi kommer garantert til å finne mye flint og noe bergkrystall og kvarts, og forhåpentligvis spor etter ildsteder, teltringer, som kan fortelle oss noe om hvordan de har bodd. Bakgrunnen for utgravingen er at det skal opparbeides boligtomter på eiendommen.