Utgravingsprosjekt

Skarsløkka deponi, Ve søndre og Holm


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Per Åke Persson

Tidsrom: Vår/sommer, 2018


Om prosjektet

2 steinalderlokaliteter